Wyszukiwarka

Regulamin

I. WSTĘP

1.1. Właścicielem sklepu internetowego http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/  jest
 F.H.U. „OLIWIER”
ul. Marczyńskiego 4/5
31-231 Kraków

NIP 679-206-98-31 , REGON: 356844630

1.2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

1.3. F.H.U. „OLIWIER” prowadząca sklep internetowy http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/ wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

1.4. Ceny podawane w sklepie internetowym  http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

II. ZAMÓWIENIA

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie, wybór formy płatności i transportu.

2.2. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.

2.3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

2.4. Sklep internetowy http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego lub za pomocą korespondencji e-mail.

2.6. Przygotowanie pierwszej oferty jest bezpłatne. Każda kolejna poprawka oferty płatna 250,00 zł netto, kwota zostanie odliczona od oferty w przypadku podpisaniu umowy - realizacji zlecenia według zapytania.

2.7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na konto firmy „OLIWIER”.

2.8. Jeżeli zamówienie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień sklep przystępuje do jego realizacji bez kontaktowania się z klientem.

2.9. Opłata za dojazd do klienta liczona jest za przejazd faktycznie pokonanych kilometrów wg. wskazań licznika kilometrów samochodu, z najbliższego miejsca w którym obecnie przebywa osoba wyznaczona do zlecenia do Klienta i z powrotem do tego samego miejsca wyjazdu , pomnożonych przez stawkę opłaty 1,25 zł netto / km. Minimalna opłata = 50 zł netto.
Jeżeli korzystamy z dróg płatnych, należy doliczyć opłaty za te drogi. Powyższa opłata naliczana jest w przypadku rezygnacji przez Klienta z zlecenia / oferty.

2.10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przekazania zamówienia do realizacji.

2.11. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego oraz w przypadku, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

2.13. Zamówienia na drzwi realizowane są pod indywidualne zapotrzebowanie i wymagają wpłaty zaliczki bądź całości wartości zamówienia.

 

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy:

- przesyłka kurierska

- transport firmy „OLIWIER”

- odbiór osobisty na terenie Krakowa.

3.2. Przewidywany czas realizacji zamówienia widnieje na każdej karcie produktu.

 

IV. PŁATNOŚĆ

4.1. Sklep oferuje kupującym następującą formę płatności:

 

      a) przedpłata - płatności należy dokonać na konto firmy „OLIWIER” podane poniżej.

Bank RAIFFEISEN

nr konta: 89 1750 0012 0000 0000 3334 0796

F.H.U. „OLIWIER”
ul. Marczyńskiego 4/5
31-231 Kraków

VI. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę „OLIWIER” są produktami fabrycznie nowymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych podczas odbioru przesyłki od kuriera należy w obecności przewoźnika spisać protokół szkody.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady towaru oraz dzień powstania wady. W przypadku reklamacji rozpatrywanych na odległość konieczne jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli zaistnieje konieczność odesłania towaru do serwisu celem ustalenia szczegółów powstania szkody okres ten zwiększa się do 30 dni.

 

VII. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

7.1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(nie dotyczy zamówień o charakterze indywidualnym)

-Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym. Zwracany produkt powinien być czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta.

-W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

7.2.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania).

UWAGA! Zwrotowi nie podlegają wszelkie towary wykonywane na zamówienie pod klienta.

 

VIII. OCHRONA DANYCH

8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez IMPOL SP.J (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem firm kurierskich, które Kupujący wskazał podczas składania zamówienia.

8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

9.2. Firma „OLIWIER” zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
   http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego
   http://www.oliwier-krakow.pl/sklep/

 - przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

9.3. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.